Nástroje pro usnadnění přístupu

Liberecká
nájemní
agentura

CHCI BYDLET

Pokud hledáte dostupné bydlení, obraťte se na Centrum bydlení Liberec

Využijte KONZULTACI BYTOVÉ SITUACE

V případě potřeby můžete konzultovat vaši bytovou situaci s Centrem bydlení Liberec nebo s našimi klíčovými pracovníky. Toto místo je určeno všem Liberečanům, kteří potřebují pomoc nebo radu při řešení problémů s bydlením, a to s cílem udržení jejich stávajícího bydlení nebo nalezení nejúčinnějšího řešení jejich bytové nouze.

CO VÁM NABÍZÍME

NABÍDKA DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

Vybraným klientům během naší spolupráce nabízíme vhodné byty a provádíme je na prohlídku.

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Pokud se klient rozhodne byt přijmout, uzavíráme smlouvu na 1 rok s možností prodloužení.

PODPORA V ZABYDLENÍ
Zajistíme základní technickou podporu v bytě po nastěhování, spolupracujeme s nábytkovou bankou a pomáháme nastavit důležité platby i pojištění.

PORADENSTVÍ

Jsme k dispozici po celou dobu pro řešení výpadků v příjmech, nenadálých výdajích či haváriích v bytě, abychom předešli platební neschopnosti. Jsme tu pro naše klienty, abychom společně dosáhli stabilního a bezpečného bydlení.

Pokud máte potřebu, můžete svou bytovou situaci projednat s Centrem bydlení Liberec při Magistrátu města Liberce. Toto místo je přístupné všem obyvatelům Liberce, kteří vyhledávají pomoc nebo radu při řešení svých bytových problémů, ať už jde o zachování jejich současného bydlení nebo o nalezení nejefektivnějšího řešení bytové nouze.

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

V případě potřeby můžete konzultovat vaši bytovou situaci s Centrem bydlení Liberec nebo s našimi klíčovými pracovníky. Toto místo je určeno všem Liberečanům, kteří potřebují pomoc nebo radu při řešení problémů s bydlením, a to s cílem udržení jejich stávajícího bydlení nebo nalezení

Standardně uzavíráme nájemní smlouvy na 1 rok s možností prodloužení.

Ceny nájmu bytů Liberecké nájemní agentury nepřevyšují tržní nájemné, drží se na jeho spodní hranici.

Stejně jako v běžném nájemním bydlení. Zálohy na služby a energie mohou být po dohodě napsány na nájemce a jsou pravidelně vyúčtovávány.