Nástroje pro usnadnění přístupu

Liberecká
nájemní
agentura

Pomáháme majitelům bytů najít ideálního nájemníka.

JAK FUNGUJEME

Jsme propojením mezi vlastníky bytů v Liberci a našimi nájemci. Poskytujeme majitelům různé záruky a služby, včetně zajištění stálého příjmu z nájmu a realizace oprav nad běžný standard. Našim klientům nabízíme pomoc s bydlením a poskytujeme sociální služby podle potřeby, čímž usnadňujeme přístup k lepšímu a stabilnějšímu bydlení pro obě strany.

Jak fungujeme
Komu poskytnutím bytu pomáháte

KOMU POSKYTNUTÍM BYTU POMÁHÁTE

Naše klienty pečlivě vybíráme z lidí, kteří se potýkají s nedostatkem bydlení. Klademe důraz na to, aby byli schopni hradit nájem a měli motivaci udržovat si svůj domov, než aby žili v dočasném řešení. Jsme si jisti, že naši vybraní klienti s naší podporou uspějí, a proto jsme ochotni převzít všechna spojená rizika.

 

Cílíme především na osoby s nízkými příjmy, pracující, rodiny s dětmi, samoživitele, seniory a lidi se zdravotním postižením. Zaměřujeme se i na ty, kteří žijí v ubytovnách pod nepříznivými podmínkami a touží po standardním bydlení.

CO ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Petra

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Tomáš

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

Richard

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Konkrétní výše garantovaného příjmu se stanovuje výběrovou komisí na základě:

 

- umístění bytu

- kvality a vybavení bytu

- velikosti bytu

 

Zájemce o službu Liberecké nájemní agentury bude na náběru bytu se sociálním realitním zprostředkovatelem seznámen s metodikou určování výše nájemného. Realitní zprostředkovatel na náběru opatří fotografickou dokumentaci bytu a vyplní náběrový dotazník, v němž stanoví kategorie bytu dle technického stavu, vybavení a lokality bytu. Majitel s tímto dotazníkem bude na místě seznámen a svým podpisem vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů a kategorizací bytu.

Garantovaný příjem dostanete za každý měsíc bez ohledu na obsazenost bytu.

Ano, vyplatí. Ze statistik víme, že více než 20 % pronajímatelů se setká s neplatiči. S námi máte jistotu garantovaného příjmu za každý měsíc, bereme na sebe riziko neplatičů i neobsazenosti. Navíc vám ušetříme průměrně 60 hodin času ročně a hlavně veškeré starosti s péčí o byt.

V případě výběru nabízeného bytu a oboustranného zájmu o spolupráci s jeho vlastníkem či vlastníky uzavřeme inominátní (tj. typově nepojmenovanou) smlouvu o poskytnutí bytu. 

 

Tento typ smlouvy kombinuje prvky správy majetku a nájemní smlouvy. Konstruuje tak podobný právní vztah, jako je svěření majetku statutárního města Liberec příspěvkové organizaci, avšak v soukromoprávní rovině, kdy naše služba vykonává při nakládání se svěřeným majetkem práva a povinnosti vlastníka v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

Od našich klientů kauci nepožadujeme a majitelům zároveň nabízíme jiné dostatečné formy garancí a služeb, které roli kauce nahrazují. Díky nim se nemusíte obávat toho, že byt bude vrácen poškozený. Výplata garantovaného příjmu navíc není vázaná na to, zda se nám podaří vybrat nájemné od nájemce. Vy máte vždy jistotu, že garantovaný příjem bude vyplacen v plné výši a včas, přičemž můžete zvolit i variantu předplatného na určité období.

Nepožadováním kauce v rámci nájemního vztahu s klientem reagujeme na skutečnost, že pro většinu potřebných představuje kauce základní překážku k dosažení standardního nájemního bytu, protože nedisponují dostatečnou finanční rezervou k její úhradě.

Na to si dáváme velký pozor. Jednak nebudeme vybírat větší množství bytů na malém prostoru, jednak budeme vhodným výběrem nájemníků předcházet konfliktním situacím. Pokud i přesto nastanou, budeme je urychleně řešit. K tomu máme dostatek zkušeností z provozování sociálních bytů i programů zabydlování. 

 

Praxe nám ukazuje, že většina lidí, kterým pomáháme při zabydlení, je za tuto podporu velmi vděčná a jsou obvykle velmi dobrými sousedy. Klientům s více potřebami nebo rodinám s více dětmi nabídneme pouze vhodné byty tak, aby jejich zabydlení nevyvolávalo napětí v domě nebo v sousedství.