Nástroje pro usnadnění přístupu

Liberecká
nájemní
agentura

Vláda schválila zákon o podpoře bydlení.


Návrh zákona vládě společně předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí s cílem zabránit dalšímu zhoršování bytové nouze. Ta v ČR ohrožuje až 1,6 milionu lidí. Zákon se zaměřuje především na rodiny s dětmi a seniory, u kterých nejvíce hrozí ztráta běžného bydlení. Samosprávám nabízí vyzkoušené nástroje pro řešení bytové situace obyvatel a jejich předvídatelné financování. Z dlouhodobého hlediska přinese státnímu rozpočtu úspory na nákladech spojených s bytovou nouzí. Příprava zákona je součástí programového prohlášení vlády a také široké reformy MMR – Bydlení pro život, která má dlouhodobě zvýšit dostupnost bydlení v zemi.

 

Jedním z několika cílů zákona je postupně snížit počet lidí v bytové nouzi ze současných 154 tisíc. Ze dvou třetin jde o rodiny s dětmi, kterých v nevyhovujících podmínkách vyrůstá zhruba 61 tisíc. „Zákon o podpoře bydlení cílí na pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří i v důsledku dopadů mnoha krizí, jimiž naše země v uplynulých letech prošla, stále častěji řeší problémy s udržením nebo i získáním bydlení. Pomocí nástrojů, které zákon zavádí, chceme omezit počty dětí v azylových domech nebo seniorů na ubytovnách. Chceme pomoct i dětem odcházejícím z ústavní péče, které složitě hledají bydlení, když se osamostatňují. Stejně tak lidé se zdravotním postižením. To všechno jsou skupiny, které dnes končí v lepším případě v zařízeních, jejichž provoz nás stojí násobně víc, než podpora při získání bydlení a následné zabydlení. V horším případě končí tito lidé na ulici, kde stát potom hradí zvýšené náklady v rámci zdravotní péče a výjezdů záchranných složek. To vše máme podloženo daty a zkušenostmi z konkrétních projektů, včetně těch, které už roky pilotuje MPSV,“ přiblížil návrh zákona ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
 
Zákon počítá se vznikem kontaktních míst v obcích s rozšířenou působností, která budou poskytovat poradenství směřující k prevenci ztráty bydlení. Případná podpůrná opatření pracovníci kontaktního místa přizpůsobí konkrétní situaci domácnosti. Ve své oblasti také mapují bytovou nouzi nebo obchod s chudobou – takto získaná data jsou klíčová pro utváření politiky bydlení na centrální úrovni. 
 
Dalším nástrojem zákona je dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů a finančních příspěvků pro obce, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi. Výběr konkrétních nájemníků je vždy na poskytovateli. Může se jednat například o seniory nebo domácnosti s dětmi. MMR s ohledem na vlastní průzkumy mezi pronajímateli očekává, že se ročně do systému zapojí až tři tisíce bytů. Třetím nástrojem je pak asistence v bydlení, která podpořeným domácnostem pomůže udržet si bydlení a zároveň minimalizuje rizika pro majitele a sousedy. „Kontaktní místa pro bydlení nebo garance pro soukromé pronajímatele už roky fungují například v Plzni, Ostravě a řadě dalších měst. S jeho účinností počítají MMR a MPSV ve druhé polovině příštího roku.