Nástroje pro usnadnění přístupu

Liberecká
nájemní
agentura

Svěřte svůj byt Liberecké nájemní agentuře a zbavte se starostí s pronajímáním

MÁM VOLNÝ BYT  A CHCI HO PRONAJMOUT

CO PRO VÁS ZAJISTÍME

GARANTOVANÝ PŘÍJEM
S námi můžete bezpečně pronajmout svůj byt a získat stabilní příjem. Garantujeme pravidelné platby i v případě, kdy je byt prázdný a byt Vám po celou dobu spolupráce pojistíme.

STABILNÍ SPOLUPRÁCE
Uzavíráme smlouvy minimálně na 1 rok. Získáte tak zázemí a spolupráci veřejné instituce, na níž se můžete spolehnout. Nabízíme kompletní správu bytu, včetně technické podpory, administrativy, pojistek a péče o sousedské vztahy.

PODPORA NÁJEMCŮ
Nabízíme byty pečlivě vybraným klientům v bytové nouzi. Pomáháme jim vytvořit nejen domov, ale také zastavit obchodování s chudobou. Společně měníme životy.

JAK TO FUNGUJE

PROHLÍDKA A FOTODOKUMENTACE
Prohlédneme váš byt a zjistíme, zda splňuje stanovené standardy kvality. Profesionálně nafotíme.

 

HODNOCENÍ A VÝBĚROVÁ KOMISE
Předáme podklady komisi, která rozhodne, zda váš byt splňuje kritéria. Oznámíme vám rozhodnutí a výši garantovaného příjmu.

 

DOHODA O DÉLCE SPOLUPRÁCE
Projednáme minimální délku spolupráce, která je 1 rok. Preferujeme dlouhodobou spokojenost a prodloužení smlouvy s vhodným nájemníkem.

 

ZAJIŠTĚNÍ GARANCÍ
Uzavřeme inominátní smlouvu o poskytnutí bytu. Liberecká nájemní agentura garantuje bezproblémovou spolupráci a ochranu vlastnických práv.

Zvažujete spolupráci s Libereckou nájemní agenturou? Kontaktujte nás buď přímo pomocí příslušného KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE >>
 

Případně nám napište na mailovou adresu:
krcmarova.helena@magistrat.liberec.cz
nebo volejte na +420 778 496 946

 

Spojíme se s vámi a pokud budete mít zájem, domluvíme si schůzku a prohlídku vašeho bytu.

CO ŘÍKAJÍ MAJITELÉ BYTŮ SE KTERÝMI SPOLUPRACUJEME?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Petra

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Tomáš

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

Richard

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Konkrétní výše garantovaného příjmu se stanovuje výběrovou komisí na základě:


 - umístění bytu 

 - kvality a vybavení bytu

 - velikosti bytu


Zájemce o službu Liberecké nájemní agentury bude na náběru bytu se sociálním realitním zprostředkovatelem seznámen s metodikou určování výše nájemného. Realitní zprostředkovatel na náběru opatří fotografickou dokumentaci bytu a vyplní náběrový dotazník, v němž stanoví kategorie bytu dle technického stavu, vybavení a lokality bytu. Majitel s tímto dotazníkem bude na místě seznámen a svým podpisem vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů a kategorizací bytu.

Garantovaný příjem dostanete za každý měsíc bez ohledu na obsazenost bytu.

Ano, vyplatí. Ze statistik víme, že více než 20 % pronajímatelů se setká s neplatiči. S námi máte jistotu garantovaného příjmu za každý měsíc, bereme na sebe riziko neplatičů i neobsazenosti. Navíc vám ušetříme průměrně 60 hodin času ročně a hlavně veškeré starosti s péčí o byt.

V případě výběru nabízeného bytu a oboustranného zájmu o spolupráci s jeho vlastníkem či vlastníky uzavřeme inominátní (tj. typově nepojmenovanou) smlouvu o poskytnutí bytu. 


Tento typ smlouvy kombinuje prvky správy majetku a nájemní smlouvy. Konstruuje tak podobný právní vztah, jako je svěření majetku statutárního města Liberec příspěvkové organizaci, avšak v soukromoprávní rovině, kdy naše služba vykonává při nakládání se svěřeným majetkem práva a povinnosti vlastníka v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

Od našich klientů kauci nepožadujeme a majitelům zároveň nabízíme jiné dostatečné formy garancí a služeb, které roli kauce nahrazují. Díky nim se nemusíte obávat toho, že byt bude vrácen poškozený. Výplata garantovaného příjmu navíc není vázaná na to, zda se nám podaří vybrat nájemné od nájemce. Vy máte vždy jistotu, že garantovaný příjem bude vyplacen v plné výši a včas, přičemž můžete zvolit i variantu předplatného na určité období.


Nepožadováním kauce v rámci nájemního vztahu s klientem reagujeme na skutečnost, že pro většinu potřebných představuje kauce základní překážku k dosažení standardního nájemního bytu, protože nedisponují dostatečnou finanční rezervou k její úhradě.

Na to si dáváme velký pozor. Jednak nebudeme vybírat větší množství bytů na malém prostoru, jednak budeme vhodným výběrem nájemníků předcházet konfliktním situacím. Pokud i přesto nastanou, budeme je urychleně řešit. K tomu máme dostatek zkušeností z provozování sociálních bytů i programů zabydlování. 


Praxe nám ukazuje, že většina lidí, kterým pomáháme při zabydlení, je za tuto podporu velmi vděčná a jsou obvykle velmi dobrými sousedy. Klientům s více potřebami nebo rodinám s více dětmi nabídneme pouze vhodné byty tak, aby jejich zabydlení nevyvolávalo napětí v domě nebo v sousedství.