Nástroje pro usnadnění přístupu

Liberecká
nájemní
agentura

O Libereckou nájemní agenturu je mezi vlastníky bytů velký zájem

Významného úspěchu dosáhla za necelé tři měsíce od zahájení své činnosti Liberecká nájemní agentura (LNA), která majitelům bytů nabízí bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení férové podmínky na trhu. Za čtvrt roku svého působení na trhu dokázala zprostředkovat nájemní bydlení v rozsahu, který původně odhadovala na celý rok.


Služba nabízí vlastníkům bytů například garantovaný příjem i v okamžiku, kdy se byt neobsadí nájemníkem. Současně zajišťuje kompletní správu bytu. A to včetně technické podpory, administrativy, pojistek a péče o sousedské vztahy.


Reakce majitelů nemovitostí, kteří se zatím rozhodli své byty nabídnout k pronájmu prostřednictvím právě LNA, jsou navíc velmi pozitivní. „Všichni, kteří s námi spolupracují, zdůrazňují tři klíčové faktory, které je k tomu motivovaly. Za prvé, ocenili úbytek starostí spojených s pronájmem, díky čemuž mají větší klid a jistotu. Za druhé, významnou roli sehrála garance poskytovaná městem, jež zajišťuje majitelům stabilní příjem a servis ve všech aspektech správy nemovitosti. A konečně za třetí si tito nájemci uvědomují sociální přínos projektu a berou ho jako motivující faktor,“ říká náměstek primátora Liberce pro městské bydlení a místní Agendu 21 Jan Hruška.


Vlastníci bytů považují dosavadní spolupráci s LNA za výhodnou alternativu ke standardnímu pronájmu. „Ukazuje se, že pro majitele bytů je možnost pronájmu přes město skvělou příležitostí, jak se zbavit starostí s pronájmem na trhu, který mnohdy připomíná spíš džungli na trhu s byty. Pro každého majitele bytu, který chce férové podmínky a prakticky nulové starosti plus jistotu pravidelného měsíčního nájmu, jsme jasnou volbou,“ popisuje výhody spolupráce Helena Krčmářová z Liberecké nájemní agentury.


Partnerství s městem vlastníkům garantuje nájem včetně služeb a pojištění bytu i občanské odpovědnosti, což bylo klíčové pro úspěch projektu. LNA má k dispozici i tým domovníků, kteří zajišťují opravy v bytě a šetří tím práci majitelům. Nájemníci navíc každý měsíc dostávají podporu sociálních pracovnic, které jim pomáhají s vyřízením úřadů, kontrolují stav bytu, ale i spotřebu energií.

„Už delší dobu pronajímám byt v Liberci a poslední dva roky pozoruji, že je čím dál složitější najít rozumného nájemníka, díky pár nepříjemným zkušenostem jsem zkoušel hledat jiné možnosti pronájmu. Nejvíc mě potěšilo, že byt pronajímám městu, a to pak samo obstarává nájemníky i s veškerým servisem. Po pročtení informací, co to vše obnáší, jsem odeslal elektronický formulář, a hned druhý den se mi z LNA ozvali. Naprostá profesionalita po realitní stránce. Poslední motivací bylo, že poskytnutím bytu pomohu lidem v bytové nouzi, kterých je bohužel stále dost. Za dosavadní spolupráci musím LNA poděkovat,“ říká jeden z pronajímatelů bytu Radek Felcman.


Cílovou skupinou LNA jsou nejčastěji osoby v bytové nouzi, které agentura vybírá z čekatelů na magistrátní byty a klientů Centra bydlení Liberec. „Zájemci, kteří využili služeb LNA, vykazují aktivní zaměstnání nebo pobírají dávky důchodového pojištění. Agentura aktivně podporuje nájemníky nejen v jejich zabydlování, ale také při vyřizování administrativy na úřadech nebo při jazykové bariéře,“ upozorňuje Helena Krčmářová z Liberecké nájemní agentury.


LNA tak nabízí podporu především těm, kteří jsou v bytové nouzi a hledají dostupné řešení.  „Chtěli jsme si otestovat, zdali je mezi majiteli bytů zájem spolupracovat s městem. Ve zkušební fázi jsme si dali za cíl získat 18 bytů. Za necelé tři měsíce od spuštění Liberecké nájemní agentury máme uzavřenou polovinu smluv a s dalšími vlastníky jednáme. Vzhledem k zájmu už teď přemýšlíme, jak v projektu pokračovat, abychom mohli nabrat více bytů,“ vysvětluje náměstek primátora Liberce pro městské bydlení a místní Agendu 21 Jan Hruška.


Podle expertního odhadu Ministerstva pro místní rozvoj je v Česku dlouhodobě neobydlených bytů asi 577 tisíc, z toho 200 tisíc v bytových domech. A Liberec v tomto ohledu není výjimkou. „Jsem rád, že díky nájemní agentuře se daří na trh vracet byty, které by jinak zůstaly prázdné,“ dodává náměstek primátora Liberce pro městské bydlení a místní Agendu 21 Jan Hruška.