Nástroje pro usnadnění přístupu

Liberecká
nájemní
agentura

Nový zákon o podpoře bydlení přinese garance majitelům bytů

V dostupném bydlení svou úlohu hraje nejen stát, ale i obce a města a nově také majitelé bydlení. Řešení přináší návrh zákona o podpoře v bydlení.

Obce a města jsou nejblíž občanům, a to nejen v otázce bydlení, proto je logické, že v případě dostupného bydlení budou klíčovým hráčem. Úloha měst a obcí je  v oblasti dostupného bydlení nejen v tom, že jsou pronajímateli, ale především v jejich koordinační a nápomocné roli pro ty, kteří dostupné bydlení potřebují a hledají. Proto by obce s rozšířenou působností měly zajišťovat kontaktní místa, na které se budou zájemci moci obrátit.

Zákon přinese po desítkách let konečně systémové řešení, které bude spolu s dalšími nástroji fungovat dlouhodobě.

Podpora v bydlení bude založena na třech pilířích:

 - Kontaktní místa pro bydlení (KMB), které budou vznikat na ORP, budou poskytovat základní poradenství a specializované, tedy pomoc s hledáním bytu, právní poradenství a dávkové a dluhové.

 - Systém garancí pro soukromé majitele bytů a kompenzace pro obce pronajímající byty v rámci obecního podporovaného bydlení. Garance zvýší nabídku, neboť zajišťuje pronajímateli jistotu uhrazeného nájmu i klidného sousedského soužití.

 - Asistence v bydlení, která nájemníkům pomáhá prostřednictvím sociálních pracovníků udržet bydlení a posílit kompetence v bydlení.

Zákon je aktuálně projednáván v Legislativní radě vlády ČR, aby postoupil na vládu. Ministerstvo financí prý pracuje na přípravě cenových map, které by stanovily obvyklou výši nájemného v různých lokalitách, ale ty stále nejsou k dispozici.

Pro podporu dostupného bydlení je nutné nastavit dlouhodobý systém návratných finančních nástrojů, do kterých se zapojí veřejné i soukromé investice. Díky výhodným úvěrům MMR se peníze budou do systému dostupného bydlení dlouhodobě vracet. Cílem bude nejen bytová výstavba, ale i rekonstrukce. Nutná bude spolupráce obcí, finančního sektoru a developerů. Obce mohou využít financování ze SFPI – kombinace dotace 25 %, půjčka do výše 90 % investice a 10 % spoluúčast obce.

Cílové skupiny:

 Věk do 35 let, podporované profese – zdravotnictví, školství, veřejná bezpečnost, integrovaný záchranný systém, sociální služby veřejná správa. Oběti domácího násilí. Lidé v bytové nouzi, starobní či invalidní důchodci.

Podmínkou bude, že nemohou vlastnit, nebo spoluvlastnit nemovitost k bydlení.