Nástroje pro usnadnění přístupu

Liberecká
nájemní
agentura

Píše se o nás v MF Dnes

Radnice spustila provoz nové a bezplatné Liberecké nájemní agentury. Majitelům bytů má projekt nabídnout bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu. Služba vlastníkům bytů garantuje příjem i v okamžiku, kdy se nemovitost neobsadí nebo nájemník řádně neplatí.
Současně zajistí kompletní správu bytu včetně technické podpory, administrativy, pojistek a péče o sousedské vztahy.
„Koncept městských nájemních agentur úspěšně funguje v řadě evropských měst, ale například i v Praze nebo Brně. Naším cílem je dostat na trh prázdné byty a motivovat jejich vlastníky, aby pronajmuli byt lidem ve složitější bytové situaci, například samoživitelům, rodinám s dětmi, seniorům nebo hendikepovaným,“ představuje projekt náměstek primátora pro městské bydlení Jan Hruška.
Vedle toho, že má být agentura jakýmsi prostředníkem a dlouhodobou zárukou pro obě strany, chce také lépe reagovat na přetrvávající realitní krizi. Do tíživé sociální situace se totiž podle statistik města dostává stále širší skupina nízkopříjmových domácností a toto může být cesta, jak jim pomoci.
Agentura se proto pohybuje přibližně 20 procent pod tržním nájemným a může sloužit jako další stupeň pro osoby, které již nesplňují podmínky městského sociálního bydlení, ale zároveň si nemohou dovolit komerční nájem.
„S námi mají vlastníci bytu jistotu garantovaného příjmu za každý měsíc. Bereme na sebe riziko neplatičů i neobsazenosti. Navíc jim ušetříme průměrně 60 hodin času ročně a hlavně veškeré starosti s péčí o byt,“ vysvětluje koordinátorka projektu Helena Krčmářová z Odboru sociální a bytové politiky města Liberce, pod který nově zřízená agentura spadá.
Dle jejích slov se lidé někdy mylně domnívají, že se jedná o další realitní kancelář. Služba je ale bezplatná, nezahrnuje kauci ani provizi a město si díky ní rozšiřuje bytový fond.
„My si také vybíráme lidi, kterým byt poskytneme. Tito lidé nesmí mít exekuce ani dluhy vůči městu a alespoň jeden člen rodiny musí mít stálý příjem,“ dodává.
Případné problémy s nájemníky řeší napřímo sociální pracovnice města, které také provádějí pravidelné kontroly bytů. Veškeré nedoplatky na nájmu se hradí z rozpočtu projektu stejně jako například domovnická služba.
Jedním z prvních pronajímatelů bude manželský pár seniorů, pro který je již spravování vlastního bytu 3+1 nad jejich síly i možnosti. „Došli jsme k závěru, že je pro nás náročné se o byt starat, ale prodat ho nechceme. Možnost přenechat veškeré starosti agentuře, je pro nás ideálním řešením,“ shodují se majitelé liberecké nemovitosti.
Dvaapadesátiletá žena z Liberce, která ve městě komerčně pronajímá dva byty, je s přístupem k nově vzniklé agentuře opatrná. „Slyším o tom prvně, takže uvidím, jak to bude fungovat, až se to zaběhne. Nicméně jistoty, které nabízí, jsou fajn a navíc by se pomohlo potřebným, čehož bych se za jiných okolností dost bála kvůli neplacení a asi bych to neriskovala,“ přiznává.
V první fázi má agentura ambici získat pro nájemníky zhruba 20 bytů a ty obratem pronajmout. Postupně by tento počet ráda navyšovala. „Nikoho neodmítáme. Každý byt posuzujeme, a to jak na základě jeho stavu, tak také toho, v jaké lokalitě se nachází nebo jaká je tam energetická náročnost. Na základě těchto kritérií rozlišujeme tři kategorie,“ vysvětluje Jan Hruška.
Do první kategorie spadají byty úplně nové nebo kompletně zrekonstruované. V dalších dvou skupinách jsou nemovitosti alespoň z části opravené a poté ty, které rekonstrukce teprve čeká. Od těchto kritérií se odvíjí také celková výše nájemného.