Nástroje pro usnadnění přístupu

Liberecká
nájemní
agentura

Výhody naší služby pro majitele bytů

 • Garance celkového výnosu:
  • Garantované nájemné umožňuje majitelům optimalizovat výnosy z každé bytové jednotky, tím, že mu bude smluvně garantován nájem a pojištění nemovitosti prostřednictvím Smlouvy o poskytnutí bytu mezi SML a poskytovatelem bytové jednotky
 • Snížení rizika neobsazenosti:
  • Liberecká nájemní agentura strategicky propojuje uživatele s dalšími službami v souladu s jejich potřebami. Ve spolupráci s uživateli systematicky vyhodnocujeme jejich aktuální bytové potřeby a společně plánujeme další kroky. 
  • Nájemné bude Poskytovateli vypláceno i při neobsazenosti bytu nájemníkem. Cílem je vybrat kvalitního nájemníka, který bude řádně a včas platit nájemné a služby. Dále bude pronajatou jednotku udržovat ve stavu způsobilém k užívání. Zajišťuje a hradí běžné drobné opravy v bytě.
 • Větší loajalita nájemníků:
  • Pokud si nájemníci mohou vybrat byt podle svých přání a finančních možností, tím mají větší šanci, že zůstanou déle, což snižuje fluktuaci.