Nástroje pro usnadnění přístupu

Liberecká
nájemní
agentura

Nová služba města Liberce

Liberecká nájemní agentura je nová služba, kterou nabízí Statutární město Liberec. Agentura byla založena v září 2023 a má za cíl pomoci lidem s hledáním nájemního bytu. Agentura poskytuje poradenství a prostřednictvím svých zástupců pomáhá lidem s hledáním nájemního bytu. Agentura také slouží jako prostředník mezi pronajímatelem a nájemcem. Cílem agentury je poskytovat komplexní podporu v oblasti bydlení na komerčním trhu s byty. V počátku má město v plánu zprostředkovat bydlení minimálně osmnácti zájemcům, tedy domácnostem nízkopříjmových pracujících, neúplných rodin, hendikepovaných či seniorů. Cílí také na podporu ukrajinských uprchlíků, kteří by měli získat 9 bytů.

Liberecká nájemní agentura je doplňkem dalších služeb v oblasti bydlení, které město nabízí. Patří mezi ně centrum bydlení Liberec, které poskytuje podporu a poradenství pro zájemce o městský byt nebo rozšiřování bytového fondu města. Ten se naposledy rozrostl o 49 bytových jednotek po rekonstrukci a otevření bytového domu Na Žižkově 12.

Zřízení Liberecké nájemní agentury bylo financováno z Operačního programu zaměstnanost plus ve výši necelých devíti milionů korun. Projekt by měl fungovat do roku 2026.